3 Nov.

De rust periode is aan gebroken , rondom het gebeuren wat betreft de duiven , hier komen de duiven ook niet meer los .De kwekers zijn zo goed als door de rui , de vliegploeg heeft hier wat langere periode voor nodig omdat ze met de taartvluchten hebben deel genomen waar de daglicht lampen zijn gebruikt om ze zo hun veren pakket te laten behouden . En dat is goed gelukt .

Als je iets wil veranderen of verbeteren aan de hokken dan is dat nu de tijd , en er is altijd wel wat te onderhouden ,en afgelopen week waren de weer omstandig heden  ons ook wel gezind .

We hebben hier het seizoen afgesloten met een prijs uitreiking van onze nieuwe cc  georganiseerd door het bestuur van de DOP . Het was een geweldige avond met zo vele  liefhebbers van verschillende verenigingen , Goede opkomst. Mooi om zo elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen . Dit geeft naar de toekomst toe wel weer vertrouwen . Zo anders was het afgelopen jaar dat door toedoen van een paar mensen de toenmalige CCOG te gronden ging , En nu een jaar later dat deze mensen spijt gekregen hebben weer in de CC willen  gaan spelen .Onbegrijpelijk dat je mening nu ineens is omgeslagen .Het huidige bestuur van de DOP heeft te kennen gegeven  dat deze  vereniging dus niet kan deelnemen en dus niet welkom is ,met de ervaringen vanuit  het verleden . Jammer voor de leden die wel goed willend zijn en nu beperkt worden  in hun samen spel, maar ook hier was het in het verleden voor gekozen door stemming binnen deze vereniging . Mede door dat voorlichting die niet juist was . Dus er rest niet anders als men wil deelnemen aan het samen spel je voor een andere vereniging zal moeten kiezen , hoe zuur het ook klinkt .

29 nov.

Dit is de laatste nieuwsbrief alweer van november , prijs uitreikingen en feestavonden op club niveau zijn weer in volle gang , Zo ook bij onze vereniging de oudste van Winschoten de                      Winschoter Postduiven Vereniging daar hebben we een  feestavond en een terug blik op het afgelopen seizoen Maar het accent van de avond  ligt op het honderd jarig bestaan . Het is een kleine vereniging maar wat voor op staat  dat is de spelvreugde en de verdraagzaamheid binnen de club .

n

Deze oorkonde werd ons door de  voorzitter aan de leden  tijdens een diner uitreikt .

Na het officiële gedeelte mochten we ook nog even een cadeau in ontvangst nemen in de vorm van een mooie vereniging cap in de kleuren van Winschoten BLAUW  en  Wit .

Oorkonden 1919 / 2019 na de uitreiking en met onze nieuwe cap plus logo waarmee we weer de toekomst in kunnen .

Na de geslaagde avond waar de dames van onze leden door de voorzitter flink in het zonnetje werden gezet en niet waren vergeten  , ging een ieder weer huiswaarts .